Top
Danh mục sản phẩm
Sản Phẩm - Máy hàn túi đạp chân

Máy hàn miệng túi M6 dây nhiệt

Giá : 3 200 000 vnđ

máy hàn túi để bao đứng

Giá : 3 900 000 vnđ

Máy hàn túi đạp chân M2-1000 ( 1 mét)

Giá : 3 800 000 vnđ

Máy hàn miệng túi M2-800 ( 8 tấc )

Giá : 3 200 000 vnđ

Máy hàn miệng túi M2-400

Giá : 1 520 000 vnđ

Máy hút chân không hàn miệng túi bàn xéo

Giá : 9 700 000 vnđ

Máy ép dẻo 5 tấc M5-500 ( máy cao 1 mét)

Giá : 2 450 000 vnđ

Máy ép dẻo 4 tấc M5-400 ( máy cao 1 mét)

Giá : 2 050 000 vnđ

Máy ép dẻo loại 3 tấc M5-300 ( máy cao 65 cm)

Giá : 1 730 000 vnđ

Máy hàn miệng túi 5 tấc M2-500 đạp chân

Giá : 1 650 000 vnđ

Máy hàn miệng túi 4 tấc M2-400 đạp chân

Giá : 1 520 000 vnđ

Máy hàn miệng túi 3 tấc M2-300 đạp chân

Giá : 1 420 000 vnđ
Uy tín tận tâm chuyên nghiệp