máy hàn miệng túi máy văn phòng Điện máy ngọc phát
Sản Phẩm - máy hàn miệng túi

Máy hàn miệng túi FR-980 (đứng)

Giá : 8 200 000 vnđ

Máy hút chân không đạp chân ( 4 tấc)

Giá : 5 800 000 vnđ

Máy hàn miệng túi M4-600

Giá : 3 500 000 vnđ

vải nhiệt máy hàn miệng túi

Giá : 15 000 vnđ

máy hàn túi để bao đứng

Giá : 3 900 000 vnđ

Máy hàn túi liên tục dạng chân đứng M9

Giá : 10 250 000 vnđ

Máy hàn túi đạp chân M2-1000 ( 1 mét)

Giá : 3 100 000 vnđ

Máy hàn miệng túi M2-800 ( 8 tấc )

Giá : 2 200 000 vnđ

máy hàn miệng túi dạng đứng LD-900

Giá : 5 900 000 vnđ

máy hút chân không gia đình DZ 300B

Giá : 1 350 000 vnđ

Máy hàn miệng túi M2-400

Giá : 1 350 000 vnđ

Máy hàn miệng túi liên tục có in date FRM 980

Giá : 7 000 000 vnđ

Máy hút chân không hàn miệng túi bàn xéo

Giá : 9 700 000 vnđ

máy hàn miệng túi liên tục nằm ngangSF-150

Giá : 5 500 000 vnđ

máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang FR-900

Giá : 3 700 000 vnđ

Máy ép túi nylon M10-200mm

Giá : 840 000 vnđ

Máy hàn miệng túi PFS 250

Giá : 550 000 vnđ

Máy hàn miệng túi nylon PFS-300 ( vỏ thép)

Giá : 650 000 vnđ

Máy hàn miệng túi PFS-400

Giá : 840 000 vnđ

Máy hàn miệng túi PFS-200 ( vỏ thép )

Giá : 500 000 vnđ

Máy ép dẻo 5 tấc M5-500 ( máy cao 1 mét)

Giá : 2 450 000 vnđ

Máy ép dẻo 4 tấc M5-400 ( máy cao 1 mét)

Giá : 1 880 000 vnđ

Máy ép dẻo loại 3 tấc M5-300 ( máy cao 65 cm)

Giá : 1 530 000 vnđ

Máy hàn miệng túi 5 tấc M2-500 đạp chân

Giá : 1 550 000 vnđ

Máy hàn miệng túi 4 tấc M2-400 đạp chân

Giá : 1 350 000 vnđ

Máy hàn miệng túi 3 tấc M2-300 đạp chân

Giá : 1 250 000 vnđ

Máy hàn miệng túi M11-300 mm

Giá : 880 000 vnđ

Máy hàn miệng túi M17-300 mm

Giá : 1 150 000 vnđ
© 2016 | dienmayngocphat.com All Rights Reserved
Thiết kế bởi :   9xozo ! Group - Trí Hướng Việt