Động cơ Điện Cơ Thiết bị xây dựng - thiết bị công nghiệp - Điện máy ngọc phát
Top
Danh mục sản phẩm
Sản Phẩm - Động cơ

Máy xới đất GP 160

Giá : 12 000 000 vnđ

Máy xới đất Honda DX 160

Giá : 13 500 000 vnđ

Động cơ Diesel BAMBOO ( giật tay)

Giá : 4 400 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 80

Giá : 21 200 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 90

Giá : 22 900 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 100

Giá : 25 000 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 140 DI ES

Giá : 27 500 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 125

Giá : 26 100 000 vnđ

Máy bơm nước Diesel D12+BN150

Giá : 14 200 000 vnđ

Máy bơm nước Diesel D15+BN250

Giá : 15 000 000 vnđ

Máy bơm nước Diesel BAS3+RV125-2N

Giá : 17 300 000 vnđ

Máy bơm nước Diesel BAS2+RV70N

Giá : 13 300 000 vnđ

Bơm nước BN250+RV125-2N

Giá : 18 200 000 vnđ

Máy Bơm nước Diesel BN150+RV95N

Giá : 16 500 000 vnđ

Động cơ diesel RV145-2N ( Vikyno)

Giá : 16 000 000 vnđ

Động cơ diesel RV70 (Vikyno)

Giá : 13 000 000 vnđ

Động cơ diesel RV80 (Vikyno)

Giá : 13 700 000 vnđ

Động cơ diesel RV95 (Vikyno)

Giá : 14 500 000 vnđ

Động cơ diesel RV105 (ViKyno )

Giá : 15 800 000 vnđ

Động cơ Diesel D8 gió

Giá : 5 500 000 vnđ

Động cơ Diesel D12 gió

Giá : 7 700 000 vnđ

Động cơ Diesel D15 gió

Giá : 7 900 000 vnđ

Động cơ Diesel D20 gió

Giá : 8 800 000 vnđ

Động cơ Diesel D24 gió

Giá : 9 200 000 vnđ

Động cơ Diesel D28 gió đề

Giá : 12 500 000 vnđ

Động cơ Diesel D30

Giá : 13 000 000 vnđ

Máy nổ Lianlong LL168F ( cốt thẳng 5.5HP)

Giá : 2 450 000 vnđ

Máy nổ Lianlong LL168-1 ( Cốt Thẳng 6.5 HP)

Giá : 2 550 000 vnđ

Máy nổ Lianlong LL168F (Cốt xéo 5.5 HP)

Giá : 3 150 000 vnđ

Máy nổ Lianlong LL168F-1 (cốt xéo 6.5HP)

Giá : 3 350 000 vnđ

Động cơ xăng Dinking DK168F (Cốt thẳng 5.5HP)

Giá : 2 850 000 vnđ

Động cơ xăng Dinking DK168F-1( cốt thẳng 6.5HP)

Giá : 3 000 000 vnđ

Động cơ xăng Dinking DK168F (Cốt xéo 5.5HP)

Giá : 3 350 000 vnđ

Động cơ xăng Dinking DK168F-1 (Cốt xéo 6.5HP)

Giá : 3 500 000 vnđ

Động cơ xăng YoKoMoToz 390 (13HP)

Giá : 5 390 000 vnđ

Động cơ nổ Honda GX 390 (13HP)

Giá : 11 150 000 vnđ

Động cơ xăng Yokomotoz 270 (9HP)

Giá : 4 300 000 vnđ

Động cơ xăng Yokomotoz 220 (7HP)

Giá : 2 590 000 vnđ

Đầu phun cao áp 7HP CH 120

Giá : 4 900 000 vnđ

Máy làm đất đa năng TRÂU VÀNG 1WG4

Giá : 13 000 000 vnđ
Chuyển đến trang 1 2  [sau]
Uy tín tận tâm chuyên nghiệp