Động cơ Diesel Động cơ Thiết bị xây dựng - thiết bị công nghiệp - Điện máy ngọc phát
Top
Danh mục sản phẩm
Sản Phẩm - Động cơ Diesel

Động cơ Diesel BAMBOO ( giật tay)

Giá : 4 400 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 80

Giá : 21 200 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 90

Giá : 22 900 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 100

Giá : 25 000 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 140 DI ES

Giá : 27 500 000 vnđ

Động cơ diesel Kubota RT 125

Giá : 26 100 000 vnđ

Máy bơm nước Diesel D12+BN150

Giá : 14 200 000 vnđ

Máy bơm nước Diesel D15+BN250

Giá : 15 000 000 vnđ

Máy bơm nước Diesel BAS3+RV125-2N

Giá : 17 300 000 vnđ

Máy bơm nước Diesel BAS2+RV70N

Giá : 13 300 000 vnđ

Bơm nước BN250+RV125-2N

Giá : 18 200 000 vnđ

Máy Bơm nước Diesel BN150+RV95N

Giá : 16 500 000 vnđ

Động cơ diesel RV145-2N ( Vikyno)

Giá : 16 000 000 vnđ

Động cơ diesel RV70 (Vikyno)

Giá : 13 000 000 vnđ

Động cơ diesel RV80 (Vikyno)

Giá : 13 700 000 vnđ

Động cơ diesel RV95 (Vikyno)

Giá : 14 500 000 vnđ

Động cơ diesel RV105 (ViKyno )

Giá : 15 800 000 vnđ

Động cơ Diesel D8 gió

Giá : 5 500 000 vnđ

Động cơ Diesel D12 gió

Giá : 7 700 000 vnđ

Động cơ Diesel D15 gió

Giá : 7 900 000 vnđ

Động cơ Diesel D20 gió

Giá : 8 800 000 vnđ

Động cơ Diesel D24 gió

Giá : 9 200 000 vnđ

Động cơ Diesel D28 gió đề

Giá : 12 500 000 vnđ

Động cơ Diesel D30

Giá : 13 000 000 vnđ
Uy tín tận tâm chuyên nghiệp